Triggerpoint Therapy

Triggerpoint Therapy

 •  
Triggerpoint Therapy
Thông tin khóa học
Học phí:
3.500.000₫
 • Tổ chức:
  Triggerpoint Therapy Hoa Kỳ
 • Chuyên gia:
  Certified Master Trainer
 • Số học viên:
  8-16
 • Thời lượng:
  6-18 giờ
 • Thời gian:
  1-3 ngày
 • Hoàn thành khóa học: Học Viên được cấp CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
Chi tiết khóa học

 

LEVEL 1: MULTI- TOOL MOBILITY

𝙈𝙪𝙡𝙩𝙞-𝙏𝙤𝙤𝙡 𝙈𝙤𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮: 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙎𝙚𝙡𝙛-𝙈𝙮𝙤𝙛𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙍𝙚𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨 - Kỹ thuật nâng cao tự điều trị Hội Chứng Đau Cơ với dụng cụ y khoa Trigger Point đa năng và di động

 • Cung cấp kiến thức nâng cao hơn về những Nguyên Tắc & Thực Hành giúp nắm rõ các khái niệm cơ bản, phương pháp điều trị các cơn đau nhức với các dụng cụ y khoa Trigger Point đa năng và di động trên 15 vị trí khác nhau của cơ thể với 29 bài thực hành hiểu quả.
 • Miễn phí bộ Trigger Point Mobility Pack gồm: GRID FOAM ROLLER & MB1 Massage Ball

LEVEL 2 & 3: MYOFASCIAL COMPRESSION TECHNIQUE & ASSESSMENTS TO PERFORMANCE

LV2: 𝙈𝙮𝙤𝙛𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚:𝙏𝙝𝙚 𝙀𝙫𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙁𝙤𝙖𝙢 𝙍𝙤𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 - Kỹ Thuật Day Nén trong điều trị Hội Chứng Đau Cơ, một sự phát triển mới từ những công cụ y khoa Trigger Point.

 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Kỹ Thuật Day Nén MCT cùng với việc sử dụng công cụ y khoa Trigger Point được thiết kế đặc biệt để tác động lên những lớp mô cơ nằm sâu hơn nhằm tăng tính linh hoạt nhanh, cải thiện sâu hiệu suất hoạt động của cơ bắp tồi ưu nhất.

LV3: 𝘼𝙨𝙨𝙚𝙨𝙨𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙩𝙤 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚: 𝙈𝙤𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙁𝙤𝙪𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙁𝙪𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 - Phương Pháp Đánh Giá Chức Năng Vận Động, Tính linh hoạt là nền tảng của chức năng vận động.

 • Đi sâu vào cơ chế vận động bao gồm giải phẫu, chuyển động khớp, chức năng và rối loạn chức năng. Tìm hiểu Phương Pháp Đánh Giá Chức Năng Vận Động để thiết lập và triển khai chương trình Tự Điều Trị Hội Chứng Đau Cơ hiệu quả nhất với bóng Massage TriggerPoint MB5.