TOPT - Đào tạo Fitness

TOPT - Đào tạo Fitness

  •  
TOPT - Đào tạo Fitness
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

TOPT cung cấp các chương trình đào tạo Fitness 100% theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi là đối tác chính thức của các tổ chức đào tạo fitness hàng đầu hiện nay trong khu vực là Fitness Academy Asia, Fitness Edutraining Asia, Rehab Trainer, ...