Fitness Edutraining Asia

 •  
Fitness Edutraining Asia
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
 • Tổ chức:
  Fitness Edutraining Asia
 • Chuyên gia:
  Certified Educator
 • Trình độ :
  Cơ bản - Trung cấp - Nâng cao
 • Số học viên:
  8-16
 • Thời lượng:
  6-18 giờ
 • Thời gian:
  1-3 ngày
Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo Quốc tế từ FEA - Malaysia